Tractor.BG - Порталът за селскостопанска техника
technom1

Варекс ООД - Финансиране

Мисията на нашата дейност е проста и ясна - да предложим на нашите клиенти приемливи за тях финансови условия за развитие на бизнеса им. Нашата всекидневна практика е да посрещнем клиентите, да разберем техните нужди и да им предложим най-добрите условия.
 
- Лизингът е най-бързият начин предприемачите да се сдобият с необходимите им материални активи;
- Сравнени с банковия кредит финансовият лизинг има голямото предимство, че се преодоляват тежките банкови процедури по обезпечаване на сделката. При лизинга за обезпечение служи самата вещ;
- Тази схема на обезпечаване на сделката позволява на предприемачите лизингополучатели да насочат собствения си ипотечен потенциал пред банки и други финансови институции.
- На старта на сделката ДДС е възможно да се финансира от лизингодателя. Лизингополучателят изплаща данъка в продължение на години, разсрочено заедно с месечните лизингови вноски;
Варекс ООД предлага атрактивни лизингови схеми за покупка на селскостопанска техника, с облекчени процедури, съобразени с характера и сезоността на дейността чрез своето специализирано лизингово дружество - Агрилизинг ЕООД.