Tractor.BG - Порталът за селскостопанска техника
technom1

Варекс ООД - Сервиз

Наред с отличните продукти, които предлагаме, ние отделяме огромно внимание на сервизната поддръжка и на наличието на резервни части. От наша гледна точка продажбата и сервизирането на машините са неразривно свързани в едно цяло и ние се стремим нуждите на нашите клиентите да бъдат оптимално и бързо задоволени.

Нашия централен търговско и сервизен комплекс на 136-тия километър на автомагистрала „Тракия" е оборудван с голям склад на резервни части, сервизни клетки за подготовка на машините преди доставка до клиента, гаранционен и извън гаранционен ремонт и обслужване на машините, както и зали за обучение на нашите сервизни специалисти.

За да бъдем все по-близо до нашите клиенти, ние сме обособили мобилни сервизни групи, като по този начин се залага на предимството да бъдем винаги близо до нашите клиенти и техните машини. Нашите оборудвани сервизни автомобили са в готовност, както за регулярно, така и за извънредно обслужване на машините на клиентите.

Организацията на сервизната дейност, по отношение на непрекъснатото обновяване с най-новата информация за машините, които обслужваме извършваме главно с помощта на мобилни интернет комуникации. Същото се отнася и за снабдяването с резервни части. Имаме денонощна връзка с главния ни склад, който се намира в град Енeри, Франция. Така в зависимост от наличността можем много бързо да направим поръчка, а доставката да се осъществи до 48 часа, а понякога и по-бързо. „

Основното оборудване на нашите сервизни центрове и автомобили се закупува и поддържа от световно признати фирми в бранша - Вюрт, Бета, Гедоре и т.н. Специализираното оборудване се доставя от пряко от производителите на машините и поддоставчиците им. С помощта на диагностичните компютри ние можем много бързо да установим повредите по техниката, а също така и да дадем съвети за недопускането на подобни повреди занапред.

Всеки сервизен специалист разполага с персонален компютър, в папките на който може да намери най-новата информация по отношение на агрегатирането на машините, резервни части по каталог - с номер и количество за определените възли и агрегати, настройката на основни възли и агрегати, при възникнали проблеми  - събрана информация за подобни проблеми и отстранянването им, възникнали при експлоатацията на машините от цял свят.

В централната ни база в Пловдив разполагаме с канал, кран и различни подемни съоръжения, с помощта на които можем да извършваме пълно разглобяване/сглобяване на машини и/или техните възли и агрегати - това може да се наложи в случаите, когато е невъзможно да се извършат подобни дейности при собствениците на машините. Около базата разполагаме с терен за изпитания на машините за годността им за работа след извършване на основни ремонти.